OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Kupujący upoważnia firmę Pracownia Artystyczno- Projektowa Natalia Huć z siedzibą w  ul.Płochy 2/49, 40-756  Katowice, posiadającą nr NIP  634 267 2875  email: pracownianataliahuc@interia.pl do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Zamówień, a w tym upoważnia Pracownia Artystyczno- Projektowa Natalia Huć  do przekazania osobom trzecim danych osobowych Kupującego w celu wysyłki i dostarczenia przesyłki. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane za zgodą Kupujących zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne. Dane Kupujących wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji Zamówień. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania.